ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ: ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΚΑΤΙ, ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ, ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΗΜΕΙΑ! ΕΥΚΟΛΟ?

Δεν υπάρχουν σχόλια:
ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ: ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΚΑΤΙ, ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ, ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΗΜΕΙΑ! ΕΥΚΟΛΟ?

Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:ΙΟΝΤΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ - ΤΕΣΤ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΙΟΝΤΙΚΟΣ (ΕΤΕΡΟΠΟΛΙΚΟΣ) - ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ - ΓΡΑΦΗ - ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΧΙΑΣΤΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΤ 1 ΜΕΤΑΛΛΑ - ΑΜΕΤΑΛΛΑ - ΑΡΙΘΜΟΙ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ + ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΤ 2 ΜΕΤΑΛΛΑ - ΑΜΕΤΑΛΛΑ - ΑΡΙΘΜΟΙ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ + ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΤ ΣΤΑ ΠΟΛΥΑΤΟΜΙΚΑ ΙΟΝΤΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΑΡΙΘΜΟΙ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΑΡΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΑΕΡΙΑ - ΙΖΗΜΑΤΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΚΑΝΕ ΒΑΡΙΑ ΚΑΡΔΙΑ ΝΑΥΤΗ ΜΑΓΚΑ - ΜΝΗΜΟΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΑΛΑΤΑ - ΟΞΕΙΔΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ mole (mol)

Δεν υπάρχουν σχόλια: